Urejanje

Ah, kolikokrat je potrebno urediti kakšne reči po abecedi, velikosti ali čem tretjem.

Namen

Otroci sicer spoznajo različne metode urejanja, pomembejši pa so abstraktnejši cilji:

Potrebščine

Za frontalno delo

Za manjše skupine (pari, trojki ali posamezni otroci, če jih manj)

Za vsako skupino v uvodni motivaciji ter pri urejanju z izbiranjem, urejanju z vstavljenjem in hitrem urejanju

Za skupine pri urejanju z mehurčki (skupine imajo 8-10 otrok, torej tri na razred):

Dodatna navodila

Aktivnost zahteva nekaj priprav, vendar bo čas, vložen vanjo, dobro porabljen, saj gre za eno najzanimivejših aktivnosti.

Aktivnost prilagodimo razpoložljivi opremi in zmožnosti učencev.

V nobenem primeru ne zamenjuj tehtnic in različno težkih škatel z listki ali igralnimi kartami. Pri aktivnosti je zelo pomembno, da otroke prisilimo primerjati pare, saj je tudi računalnik omejen na primerjanje parov. Uporaba igralnih kart je zelo neposrečena. Če moramo ljudje urediti, recimo, osem kart po velikosti, jih “uredimo v glavi” in jih nato le razporedimo po ustreznem vrstnem redu, ne da bi mogli pri tem razmišljati o “algoritmu”, ki ga izvajamo. Računalnik tega ne more, temveč lahko le primerja pare objektov, zato moramo tudi otrokom vsiliti takšno omejitev. Pri urejanju kart se otroci ne bodo držali podanega algoritma, saj je to tako nenaravno, da je nadležno celo odraslim.

Izjema je urejanje z mehurčki, kjer dosežemo disciplino z uporabo palice, in urejanje z zlivanjem, kjer je očitno, da lahko primerjamo le dve števili naenkrat.

Aktivnost je potrebno prilagajati tudi zmožnostim učencev. Zasnovana je precej široko in predstavlja različnih postopkov urejanja. Če ocenjuješ, da bodo učenci zbegani, izbor po potrebi skrči. Po drugi strani ne bo nobene škode, če postopkom urejanja posvetiš kako uro več, saj so poučni. Pri odločanju se zavedaj, zakaj predstavljamo posamezne metode.

Urejanje z izbiranjem je metoda, ki se je bodo učenci verjetno spomnili sami. Priročna je tudi, ker lahko točno preštejemo, koliko primerjav zahteva

Urejanje z vstavljanjem je zanimivo, ker ga pogosto uporabljamo, ko moramo ročno zložiti kako reč. Učencem pokaže, da lahko formaliziramo postopke iz resničnega življenja. Za sam logični potek ure ni tako pomembna.

Hitro urejanje pokaže, da lahko z nenavadno, bolj zvito metodo urejamo hitreje. Za starejše učence koristna, ker vodi v intuicijo o rekurziji; pri mlajših poskusimo to dejstvo prikriti.

Urejanje z mehurčki je simpatično zaradi skupinske dinamike. V smislu logičnega poteka je koristno zaradi navezave na naslednjo aktivnost, ki iz urejanja z mehurčki izpelje igro, ki tam služi kot uvodna motivacija.

Urejanje z zlivanjem je koristno, ker je uporabno v praksi, recimo, ko imamo dva urejena seznama, ki ju je potrebno združiti v en sam urejen seznam. Simpatično je tudi, ker ga predstavimo z dinamično igro. Na ta način je težko urejati več kot kakih 16 otrok.

Če nameravaš zožiti izbor, pri starejših otrocih izpusti urejanje z vstavljanjem, pri mlajših pa bodisi izpusti urejanje z zlivanjem, bodisi ga skrajšaj na prvi del, združevanje dveh kolon. Urejanje z mehurčki lahko preneseš v začetek naslednje aktivnosti. Urejanja z izbiranjem in urejanja z mehurčki ne izpuščaj, ker nosita glavno sporočilo aktivnosti.

Drugi viri in avtorji

Aktivnost je temeljito predelana različica CS Unplugged: Sorting Algorithms. Ohranjeno je le urejanje z izbiranjem, vstavljanjem in hitro urejanje, dodana pa je temeljitejša razlaga in več navodil za učitelje. Urejanje z mehurčki in z zlivanjem je predstavljeno na izviren način, prav tako je nova uvodna motivacija z duplikati.