O strani

Stran je priredba CS Unplugged, katerega avtorji so Tim Bell, Mike Fellows in Ian Witten.

Prevod in priredbo je pripravil Janez Demšar s Fakultete za računalništvo Univerze v Ljubljani, ob didaktičnih in praktičnih nasvetih mag. Irene Demšar, učiteljice na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja v Ljubljani.

Namen strani je pomagati učiteljem računalništva v osnovni šoli z zanimivimi idejami in materiali. Uporabiti jih je mogoče tudi za druge predmete, predvsem matematiko, pa tudi za krožke in podaljšano bivanje, vse od prvih razredov.

Poleg materiala s CS Unplugged je vključen tudi material z več sorodnih strani, veliko pa je tudi izvirnega. Obdržali pa smo izvirno razdelitev na “aktivnosti”, ki so praviloma vsebinsko zaključene enote, ki jih učitelj izvede v eni ali v dveh urah.

Aktivnosti do Vzporednega urejanja se navezujejo ena na drugo in jih je smiselno izvajati v podanem vrstnem redu. Med kasnejšimi je potrebno paziti na vrstni red pri temah iz kriptografije (Deljena skrivnost – Noogometni žreb – Javna gesla), pred njimi pa moramo izvesti Piranske sladoledarje. Prav tako je potrebno upoštevati na vrstni red zadnjih dveh aktivnosti.

Pri pripravi smo se zavedali, da veliko osnovnošolskih učiteljev računalništva nima formalne računalniške izobrazbe. Besedila so zato spremenjena tako, da vsebujejo podrobnejša navodila za izvedbo učnih ur, vedno pa sledi tudi nekaj opisa računalniškega ozadja. Učitelju bodo v pomoč tudi video posnetki izvajanja nekaterih aktivnosti, ki so jih pripravili v okviru CS Unplugged. Ob vsaki aktivnosti je poleg navodil na voljo tudi ves ostali material potreben za izvedbo, kot so učni listi, material za projeciranje in podobno.

Ker je namen strani izboljšati kvaliteto pouka, bomo veseli vseh vprašanj, predlogov, poročil o izvajanju in drugih odzivov, z veseljem pa bomo objavili tudi morebitne fotografije in posnetke, ki bi vzpodbudili tudi druge učitelje ter jim pomagali razumeti in izvesti opisane aktivnosti. Pišete nam lahko na naslov vidra(na)fri.uni-lj.si.

Objavljeni material je zaščiten pod licenco Creative Commons. To pomeni, da ga lahko kdorkoli prosto razmnožuje in uporablja, prepovedana je le komercialna raba.