Vzporedno urejanje

Koliko več bi lahko naredili, če bi imeli več rok! Ali pa … več glav? Računalniki jih imajo. Da lahko isti problem rešujejo z “več glavami” hkrati, pa moramo te glave pametno organizirati.

V tej aktivnosti se vrnemo k znani nalogi, urejanju, vendar tako, da seznam urejamo na več koncih hkrati.

Namen

Otroci spoznajo vzporedne algoritme: vidijo, da je mogoče določene postopke organizirati tako, da jih lahko izvajamo (računamo) vzporedno, če so za to na voljo ustrezni viri (v računalniku več procesorjev ali procesor z več jedri, v primerih iz te aktivnosti pa več ljudi, nogometnih igrišč, plošč na kuhalniku).

Pri mlajših otrocih lahko aktivnost izkoristimo tudi kot vajo iz primerjanja števil, razlikovanja med levo in desno ter sledenja formalnim navodilom.

Potrebščine

Aktivnost je najboljše izvajati na asfaltiranem igrišču ali na pesku pred šolo, lahko pa tudi v telovadnici ali učilnici. Za drugi del je primernejša učilnica, lahko pa otrokom razdeliš krede in rišejo po tleh.

Neurejeno urejanje

Urejanje z mrežo

Namizno urejanje

Dodatna navodila

Aktivnost je zasnovana tako, da otroke najprej preseneti: če se primerjajo in premikajo po določenih navodilih, se bodo na koncu skrivnostno uredili po velikosti oz. po številkah, ki jih nosijo. Če bomo aktivnosti namenili dve uri, jo lahko organiziramo po naslednjem vrstnem redu:

Urejanje brez mreže je najzabavnejše, zahteva pa več časa in nekaj priprav. Če ga izpustiš, začneš z urejanjem z mrežo in ustrezno prilagodiš razlago.

Neurejeno urejanje lahko izkoristiš tudi za vajo iz primerjanja števil ali kot vajo iz razpoznavanja likov ali drugih predmetov. Če učenci naloge opravijo pravilno, bodo na koncu stali v pravem vrstnem redu, sicer pa so se zmotili.

Urejanje brez mreže je na prvi pogled zapleteno (tudi za učitelja). Če ga ne morda razumeš, beri naprej, pa ti bo ob razlagi urejanja z mrežo in urejanja na učnih listih postalo jasno tudi urejanje brez mreže.

Viri in druga literatura

Drugi viri in avtorji Aktivnost temelji na CS Unplugged: Sorting networks, od katere je ohranjeno urejanje z mrežo. Dodana je uvodna motivacija in namizna različica ter spremenjen potek celotne aktivnosti. Ideja za vzporedno seštevanje je vzeta z MathmaniaCS: Sorting Nets.