Stiskanje besedil

Zdaj znamo stiskati slike. Stiskati pa je potrebno tudi druge reči. V tej aktivnosti bomo spoznali enega naprednejših postopkov; ogledali si bomo, kako bi se z njim lotili stiskanja besedila.

Namen

Otroci spoznajo osnovno idejo postopkov za stiskanje besedil Lempel-Ziv-Welch. Splošnejši namen je razumevanje različnosti načinov kodiranja podatkov.

Potrebščine

Učni listi so v opisu poteka ure, strani od 3 do 6.