Računski stroji

Kocke Lego so čisto preproste, vendar lahko iz njih sestaviš hišo, letalo ali psa – in to celo iz istih kock. Z računalniškimi programi je enako.

Namen

Otroci spoznajo, da je mogoče iz preprostih komponent sestaviti poljuben "stroj" ali matematično funkcijo, če jih povežemo na primeren način. Vidijo, da je pomembno, da so ponujeni sestavni deli dovolj splošni in da kompleksnost ni v delih, temveč v povezovanju. Otroci spoznajo tudi nekatere od osnovnih konceptov programskih jezikov, kot so spremenljivke in vhod v program.

Aktivnost se navezuje tudi na matematiko, saj v njej predstavljamo aritmetične izraze v obliki dreves.

Potrebščine

Za frontalno delo

Za vsak par otrok

Listke z operacijami natisni in reži po črtah; ob predpostavki, da lahko režeš po pet listov hkrati, so črte na vsakem petem listu. S tiskanjem v enem izvodu dobiš 27 kompletov. Če otroci delajo v parih, dobi vsak par dva kompleta. Najboljše, da natisneš dve kopiji celotnega materiala, tako da bo imel vsak par gotovo dovolj materiala. Otroci lahko listke pišejo sami. Za to potrebujejo prazne listke ali papir in škarje.

Drugi viri in avtorji

Aktivnost je nastala v okviru magistrskega dela Teje Šavs pod mentorstvom Janeza Demšarja in ob pomoči Irene Demšar.