Pomagajmo cestarjem!

Kako asfaltirati ceste v Blatnem dolu, da bo ostalo dovolj denarja za bazen? Kje bi potegnili ceste po Sloveniji, če ne bi bilo hribov in gora?

Namen

Otroci vidijo prvi primer optimizacijskega problema: podana je naloga, ve se, kakšne so njene dopustne rešitve, otroci pa morajo poiskati optimalno.

Otroci utrjejo pojem algoritma v smislu natančno podanih navodil, ki jim je potrebno slediti in nas bodo zagotovo pripeljala do želenega cilja.

Otroci prvič srečajo graf kot abstraktno predstavitev podatkov. Končno, konkreten problem, ki ga rešujejo, je aktualen sam zase: gre za problem iskanja v nekem smislu optimalnega omrežja. Mimogrede vidijo tudi, da optimalna rešitev v enem smislu (čim krajša vsota povezav) ni optimalna v vseh smislih (čim krajša povezava med vsakim parom točk).