Pokvarjeni bit

Pri shranjevanju in pri prenašanju podatkov lahko pride do napak. Računalniki uporabljajo različne načine za preverjanje pravilnosti podatkov in njihovo popravljanje.

Namen

Razumevanje ideje, da je mogoče k podatkom dodati kontrolo pravilnosti. Spoznavanje nekaj konkretnih postopkov za ta namen.

Aktivnost se navezuje na matematiko, predvsem seštevanje in množenje.

Potrebne predhodne aktivnosti: Do koliko lahko šteje stonoga?, Zapis in prenos besedil

Potrebščine

Za ves razred

Za vsak par učencev

Dodatna navodila

Trajanje aktivnosti lahko preseže eno šolsko uro, če otroke pograbi veselje do poskusa s kartami. Vrstni red je takšen, da lahko aktivnost končaš, ko zmanjka časa.

Drugi viri in avtorji

Po CS Unplugged: Error Correction je prirejen čarovniški trik in pripadajoče slikovno gradivo. Ostalo gradivo je izvirno.