Otok zakladov

Kako računalnik prebere in “razume”, kar vtipkamo? Kako delujejo tipke na mobilnih telefonih (ki nimajo cele tipkovnice)? Kaj se skriva za bankomati?

Nekaj, čemur računalnikarji pravijo “končni avtomat”. Končni avtomat pa je … no, nekaj podobnega kot zemljevid gusarskega otočja, s katerim bomo poiskali pot do Otoka zakladov.

Namen

Otroci spoznajo koncept končnih avtomatov in neformalno oblikujejo regularne izraze.

Potrebščine

Vsak otrok v vlogi gusarja potrebuje

Za otroke, ki predstavljajo otoke

Pripravi tudi ostali material za projeciranje in prikazovanje (nahaja se v ločenem PDF).

Natisniti je torej potrebno po en izvod vsega materiala, le praznih zemljevidov potrebujemo toliko, kolikor je otrok.

Dodatna navodila

Aktivnost izvajaj na prostem. Če to ni možno, potrebuješ dovolj velik prostor, na primer telovadnico.