Dvajsetkrat lahko ugibaš

Kakšno zvezo ima ugibanje oseb (ali števil) z računalniki? Na tej igri temelji pomembna veda, teorija informacij. Teorija je prezapletena za nas, igrati pa se menda smemo, ne?

Namen

Aktivnost je nadaljevanje aktivnosti Potapljanje ladjic. Je nekoliko zahtevnejša, tako zaradi konkretne vsebine (zahteva računanje sredin intervalov, na primer med 576 in 768) kot zaradi sporočila. Aktivnost namreč poveže ugibanje števil z drevesi in osnovnimi koncepti teorije informacij.

Potrebne predhodne aktivnosti: Do koliko lahko šteje stonoga?

Potrebščine

Za ves razred

Za vsakega učenca

Drugi viri in avtorji

Izvirna aktivnost je temeljito predelana, tako, da je novi poudarek na drevesih in kodiranju.